Syogra Gerincmasszázs korrekt megoldás a gerincbántalmairaBemutatás,információ
Miért fáj a gerinc?
Miért a Syogra Módszert válassza?
Miért a Syogra Jade Masszirozó-t választottam
Mire figyeljen, ha masszázságyat akar vásárolni
Wellness fogalma
WHO: egészség
Information in Deutsche Sprache
Wann Benutzen Sie
Forgalmazott termékek leírása, ára
Szolgáltatási árlista
Gerincmasszázs tapasztalatok
ORGON-terápia Kecskeméten!
Szakvélemény az ORGON készülékről
Kecskeméti Orgon tapasztalatok
ORGON: tapasztalatok orvosoktól
Diapozitiv
Diapozitiv tapasztalatok Kecskeméten
Mikor kell Diapozitiv oldás
Syogra Mobil ágy kipróbálható és megrendelhető a s
ORGON: betegek véleménye
ORGON :tapasztalatok Intenzív osztályon fekvő bete
Fórum
Galéria Syogra Gerincmasszázs és ORGON Stúdió

Kecskemét, Szabadság tér 3/a.(Luther udvar-Fanto köz)  Tel: 20/426-11-27

 

Szakvélemény az ORGON-készülékről

Dr Kapuváry András ideggyógyász és belgyógyász szakorvos honoris causa bioenergetikus- tól
 
A szervezet összerendezettségét pszichológiai és fizikai módszerekkel egyaránt elő kell segíteni. A stresszkezelés, az önismeret, a célirányos, hatékony pszichés technikák működtetése éppen olyan fontos, mint a megfelelő táplálkozás, megfelelő méregtelenítés. A pszichikimot és a fizikai testet összekötő, a szervezet és a környezet között is kapcsolatot biztosító információs mező ( morfogenetikus mező, pszi mező, egyesített energiamező, stb. ) visszahat a pszichés és a fizikai állapotra is. Mindhárom szinten önállóan módszereket lehet kidolgozni és alkalmazni, kölcsönösen hatnak egymásra, de egyes állapotokban egyik, máskor a másik szint kiegyensúlyozottá tétele a leggyorsabb javulás kulcsa. Az élő szervezetek, szervek, szervrendszerek működése, annak harmonikus vagy diszharmonikus volta leírható jellemző frekvenciák, hullámminták segítségével. A gyógyításban és a diagnosztikában ez az ismeret egyre tágabb körben kerül felhasználásra. A biorezonancia elvén akapuló készülékek világszerte egyre nagyobb mértékű elterjedése indirekte bizonyítja a módszerek helyességét, kifejlesztésükkor alkalmazott elmélet meggondolások igazságtartalmát. A szervezet rezgéseinek kristályokkal, színekkel, hangokkal, térbeli és sík alakzatokkal való módosítása évezredek óta alkalmazott módszerek. A szervezetet rezgéseken, rezonanciákon keresztül befolyásoló eszközök alkalmazása évszázadokon át áthagyományozott gyógyító rendszerekben folyamatosan biztosítva volt. Korunk stresszel, elektroszmoggal, károsító kemikálikkal terhelt embere számára különösen fontos, hogy e rendezettség, az öngyógyítóképesség helyreállítását elősegítő, mellékhatásmentes módszerek széles körben ismertek és elterjedtek legyenek.
 
Elméleti alapok Szervezetünk műszeres informatikai vizsgálatának határát képezi jelenleg az un. extrem alacsony intenzitású ( extremely low intensity, ELI ) elektromágneses és mechanikus ( pl. akusztikus ) jeleket vizsgáló új tudományág. A 70-es éve közepétől lehetséges e tartomány közvetlen mérése. Ezen a szinten a szervezet bármely biológiai alegységére vonatkozóan következtetéseket lehet levonni. A biokibernetikai folyamatok szabályozóköreinek vizsgálatából alakult ki az új biofizikai szemlélet. A szervezetünkben sejtenként másodpercenként átlagosan végbemenő 7000 kémiai reakció összehangolása, " ritmizálása " részben az élővilágban univerzálisan kvantifikált kondicionálisok segítségével történik. Az extrem alacsony frekvenciájú ( extremely low frequency, ELF ) mágneses mezők élettani jelentősége Wever ( 1967 ) és Ludwig ( 1988 ) munkái óta ismert. A Föld felszíne és az ionoszféra között keletkező un. Schumannn hullámok alaphulláma 7,8 Hz, amely az összes emlősnél megegyezően a hippocampus rezonancia - frekvenciájával egyezik meg. A biorezonancia elvét felhasználó kutatások az életműködések jelentős részére az emberekben élettani működési egységenként közös jellemző frekvenciamintázatokat, rezonancialehetőségeket találtak. E jelek torzulásainak korrekciójával számos betegség, ill. betegségmegelőző folyamat visszafordítható. Amennyiben informatikailag magasabb szintről, tehát a tudat szintjéről nincs akadálya a gyógyulásnak, az tartósan meg is marad. Ez az egyre szélesebb körben terjedő biorezonancia terápia hatékonyságának az alapja. Az un. biológiai ablak, vagy leírója után Adey ablak felfedezése óta ( 1986 ) tudjuk, hogy nem a jel erőssége határozza meg a hatást. Sokszor éppen külső, kicsiny, - ELI, ELF tartományában levő - jelek határoznak meg ritmizálódást vagy a szervezet normál ritmusainak szétzilálódását. Az élő szervezet 60 %-át kitevő víz kvázikristályos szerkezete - mint információhordozó és továbbító, a szervezet integritását meghatározó, az önszabályozó folyamatok működését biztosító - alapfeltétel. E szerkezet szétzilálása az ELI tartományába tartozó jelekkel lehetséges. Az elektroszmog, a geotronikai jelenségek patogén hatása e rendszeren keresztül nyilvánul meg. Ugyanígy e jelek ritmizáló, összerendező hatásúak is lehetnek. Csak e szempontok elfogadásával érthető meg a homoeopathiás szerek hatékonysága. A víz kvázikristályos szerkezete adhat magyarázatot az emberi élet minősége, a tudattartalmai és egy - egy ember, egy - egy népcsoport környezete közötti, ill. az emberiség és a Föld állapota közötti szoros kapcsolatra. A szilíciumdioxid kristály a másik anyag, melynek földi és szervezetbeli előfordulása lehetőséget biztosít arra, hogy rezonanciába kerüljenek látszólag független rendszerek. Lehetséges kapcsolatot jelentenek az élő és élettelen között, ill. az ELI tartományában levő elektromágneses folyamatok, a tudati informatikai tartalmak, a kollektív tudattalanban őrzött, a kollektív tudattartalmak által energetikailag táplált és fenntartott struktúrák között. E struktúrákra való ráhangolódás a szuggesztív, önszuggesztív hatást meghaladó, kollektív tudattartalmakon keresztüli informatikai aktiválódást kozhat létre, és ez informatikailag, az ELI tartományán keresztül, mátrixhatás révén rendezettséget, ritmizálást,. gyógyulást, hatékonyságot segíthet elő.

 

Az Orgon elv Morell ( 1987 ) volt az első, aki a 70-es évek végén az anyag hullámtermészetét kihasználó kezelő készüléket szerkesztett, azóta a biorezonanciakészülékek új és új generációja jelenik meg - hála hatékonyságuknak és mellékhatásmetességüknek.
Karl Hans Welz életerő generátora ( 1992 ) óta több fejlesztés történt elsősorban a volt Szovjetúnió államaiban és Németországban. A készülékek elve az alább részletezettel azonos.
Az Orgon sugárzó kifejlesztése a német Arno Herbert nevéhez fűződik. Tiszta szilíciumdioxid kristályok gondos összehangolásával, frekvenciamodulálás homoeopathiás készítményekkel, az ELI tartományába tartozó elektromágneses jelek transzformálásával és a szervezet ELI tartományába eső energiatérbe juttatásával rezonanciahatás révén a vitalitás növekedését, ill. betegségek célzott kezelésén és a szervezet homoeostasisán keresztül történő globális hatáson keresztül gyógyulás elősegítését lehetett elérni.
 
A tudattartalmak holografikus megközelítése magyarázatot adhat az emberi gondolkodás, képzelet, akarat által meghatározott információtartalmak szilíciumdioxid kristályokon keresztüli közvetítésére ( Bókkon István ). Németországi bevezetése óta eltelt évtizedben bebizonyosodott a készülék hatékonysága, mellékhatásmentessége, és sokoldalú felhasználhatósága.
 
Kavalkó János VSZT-1 jelű készüléke az Orgon sugárzó továbbfejlesztett változata. Speciális szempontok alapján, egyénileg összeválogatott nagymennyiségű kristály megfelelő összehangoltsága biztosítja, hogy nagy hatásfokkal, biztonságosan lehessen beavatkozni a szervezet energiarendszerébe. A készülék olyan kiegyensúlyozott sugárzású, hogy a normális működés, autoreguláció helyreállítását minden embernél, betegségspecifikusság nélkül képes elérni.
 
Bár nem bizonyítékként felhasználható adat, de fontos, hogy kifinomult érzékelésű bioenergetikus kollegáim mindegyike érzékelte a bioenergetikai terünket kifejezetten nyitó, tisztító, energianövelő hatást.
 
Vizsgálataim során előzetesen a betegeknek annyit mondtunk, hogy jelen állapotában meggyorsítható a bioenergetikai rendeződés, ha a készüléket használjuk. Ülő helyzetben, csendes, de nem izolált környezetben történtek a vizsgálatok. Semmilyen előzetes tünetképzésre történő utalás nem volt, ennek ellenére a kezelt személyek 2/3-a a készülék használata közben melegség, bizsergés, relaxálódás, levegővétel tisztulásának formájában érzékelte a hatás megindulását.

 

Közvetetten a hatékonyság bizonyítéka az a tény, hogy néhány esetben a bioenergia kezeléseknél megszokottan a kezelés beindítása utáni napokban
" tisztulási " tüneteket jeleztek. Felnőtteknél és gyerekeknél is tapasztaltam felső légúti hurut, ill. orrdugulás prompt javulását. Kiemelkedő, hogy gyermekeknél a VSZT - 1 Orgon kezelés a légúti hurut miatti antibiotikus kezelés ritkítását teheti lehetővé, így a profilaktikus szemléletű orvoslás terjedésével a készülék fontossága egyre nő. Felnőtt asztmások, krónikus légcsőhurutos betegek gyógyszerigényének csökkenése az eddigi megfigyeléseim alapján szintén várható.
 
Mások megfigyeléséhez hasonlóan a daganatos megbetegedések hagyományos orvosi ellátása által okozott gyengeség, hányinger csökkenését szintén jelezték betegeim. Természetesen további vizsgálatokat igényel, hogy a betegek által jelzett izületi fájdalom csökkenés az izületre gyakorolt jó hatás vagy a vitalitásnövekedés következménye.
 
A szívbetegeknél tapasztalt vitalitásnövekedés objektív háttere, amennyiben az a szívizom működésének a javulására vezethető vissza, tisztázható noninvazív kardiológiai vizsgálatokkal. Ez egyben a kezelés kompetenciahatárát is meghatározhatná, és biztosíthatná a módszer biztonságos alkalmazását. Hasonlóképpen asztmás és krónikus légcsőhurutos betegeknél légzésfunkciós vizsgálatokkal pontosítani lehet, hogy mely esetekben javasolható vagy engedélyezhető gyógyszercsökkentés.
 
Irodalom: Lieblich, Lena: Orgonstrahler Lichtquell - Verlag, Regensburg, 1994 Lednyiczky Gábor, Dr Miklós Csaba: Biorezonancia - terápia Bioenergetic Kft, 1997 Lednyiczky Gábor szerk: Bevezetés a biorezonancia - terápiába Bioenergetic Kft, 1998 Bókkon István: Az elektromágnesesség hatása az élő és élettelen világban kézirat, 1997
 

 

 Összegzés, javaslat Az Orgonsugárzó, mint mellékhatásmentes és hatékony eszköz németországi bevezetése óta jelentős számú orvosilag dokumentált esettanulmány révén biztosította helyét a gyógyításban és a megelőzésben. Az alaptípus több módosítása, a test különböző helyein végzett kezelésekre különböző formájú sugárzók kialakítása ismert a német piacon.
 
Kavalkó János VSZT - 1 tipusu készüléke a fenti elven működő eszköz. A vizsgált személyek, elsősorban a betegek által jelzett vitalitásnövekedés és közérzetjavulás, sok esetben konkrét betegség tüneteinek gyors csökkenése,a többi Orgon készülékhez hasonlóan mellékhatásmentes volta alapján mint betegségmegelőzésben és öngyógyítás fokozásában segítséget nyújtó eszköz feltétlen javasolható.
 
Célzott orvosi felhasználás lehetősége az eddigi megfigyelések alapján szintén valószínű, ennek kimondásához azonban megfelelő számú és megfelelően kontrollált vizsgálat szükséges. Mindezek alapján javaslom a készülék, mint mellékhatásmentes öngyógyítást elősegítő eszköz engedélyezését.
 Budapest, 2000, március 25.

 www.maszirka.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!